ISTORIC SALVAȚI COPIII IAȘI
25 de ani

1991

Salvați Copiii Iași s-a înființat ca organizație non-guvernamentală prin sentința civilă nr. 82/1991 a Judecătoriei Iași – “certificatul nostru de naștere” – moment de la care misiunea noastră a fost aceea de a obține progrese marcante privind modul în care copiii sunt tratați și de a produce schimbări imediate și de durată în viața acestora.

Începutul a fost dificil dar și frumos, în același timp, așa cum ar trebui să fie fiecare început de călătorie: temeri, entuziasm, emoții, împliniri și uneori eșecuri, toate îndreptate în mod pozitiv către voința noastră comună de a construi o lume mai bună pentru toți copiii.

1991 – 1994

Ne-am focusat pe activități de promovare a drepturilor copiilor în școli, de informare a copiilor și a cadrelor didactice asupra conținutului Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

4 000 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

1995 – 1996

Am înființat primul Centru de Asistență Socială pentru Copii Străzii din Iași. Am luat în evidență 85 de copii ai străzii, 25 de copii au fost asistați direct în stradă, au primit consiliere individuală și de grup. De asemenea, a debutat proiectul de Asistență Socială și Psihologică pentru copii din familii despărțite, proiect realizat în colaborare cu studenții de la Facultatea de Asistență Socială – Psihologie din cadrul Fundației Academice ”Petre Andrei” din Iași, cu sprijinul Crucii Roșii Belgiene și Fundației SOROS.

2 000 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

1997 – 1998

Am început implementarea Programului de asistență socială, educație și prevenție HIV+/SIDA, prin care 47 de copii seropozitivi internați în Centrul Gulliver au fost consiliați și sprijiniți de o echipă Salvați Copiii, formată dintr-un medic și doi psihologi.

Am demarat programul de Consiliere pentru copii din familii dezorganizate prin care 20 de părinți implicați în divorț au beneficiat de consiliere psihologică și 7 copii din familii despărțite au beneficiat de activități de psihodiagnostic și psihoterapie.

2 000 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

1999 – 2000

Luând în considerare semnalarea tot mai frecventă a cazurilor de abuz asupra copiilor, a fost creat la Iași Centrul de consiliere pentru copil și familie, prin care s-a urmărit respectarea dreptului copilului la un mediu familial echilibrat prin oferirea de servicii de consiliere copiilor care au suferit o formă de abuz dar și a părinților acestora.

2 708 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

368 de copii asistați în servicii de asistență directă

2001

Salvați Copiii Iași derulează primul Program național de combatere a exploatării prin muncă, finanțat de ILO-IPEC, asigurând educație școlară primară copiilor care nu au fost niciodată școlarizați. În cadrul proiectului Instanță pentru minori, 85 de copii victime ale abuzului au beneficiat de servicii de evaluare psihologică și terapie fiind organizate 2 seminarii de pregătire pe tema psihologiei copilului și a copilului victimă a abuzului, pentru lucrători din cadrul Poliției, avocați, judecători, procurori, psihologi și asistenți sociali.

2 706 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

202 de copii asistați în servicii de asistență directă

2002

Am continuat activitățile de informare cu privire la drepturile copilului, activitățile Centrului de consiliere pentru părinți și familie dar și serviciile de asistență, recuperare socio-psiho-educațională pentru copiii aflați în dificultate.
A apărut prima noastră publicație de specialitate cu impact major – Ghidul serviciilor sociale și medicale pentru copii si familii în dificultate.

2 686 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

153 de copii asistați în servicii de asistență directă

2003

Ca parte a efortului de combatere și reducere a abandonului școlar/neșcolarizării, sunt integrați/reintegrați școlar 20 de copii aflați în dificultate iar activitățile de integrare/reintegrare școlară a copiilor aflați în dificultate devin o constantă în anii următori.

4 907 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

177 de copii asistați în servicii de asistență directă

2004

Am derulat proiectul ”Prevenirea delincvenței juvenile și a abandonului școlar”, în cadrul căruia au fost asistați 50 de copii cu comportament predelincvent și delincvent.

În același an s-au înființat primele Centre educaționale la Iași. Dincolo de recuperarea carențelor educaționale, în cadrul acestor centre a avut și încă mai are loc recuperarea socială și psihologică a copiilor, cu scopul de a facilita inserția socială adecvată a acestora, dar și asistarea familiilor lor pentru a crea un mediu propice dezvoltării.

5 346 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

212 copii asistați în servicii de asistență directă

2005

Am dezvoltat la Iași primul și singurul Centru de tranzit pentru copii traficați sau găsiți neacompaniați, prin care victimele copii au găsit sprijin și consiliere psiho-socială.

17 847 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

279 de copii asistați în servicii de asistență directă

2006

Demarăm proiectul Școala Mobilă, proiect unic în România, cu sprijinul Organizației Mobile School Belgia. Şcoala Mobilă este un instrument educaţional conceput pentru copiii neşcolarizaţi / cu risc de abandon şcolar, scopul principal fiind acela de a oferi servicii educaţionale stradale.

În același an am implementat primul proiect transfrontalier ”Servicii psiho-sociale pentru copiii aflați în dificultate din România și Republica Moldova” care a vizat transferul de bune practici între instituțiile implicate în protecția copilului din cele două state.
Tot 2006 a fost anul implementării proiectului ”Clinica Monitor Drepturile Copilului”, proiect regional pentru promovarea drepturilor copilului în rândul copiilor și a cadrelor didactice.

16 597 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

267 de copii asistați în servicii de asistență directă

2007

A reprezentat pentru Salvați Copiii Iași prima recunoaștere națională – Mențiune acordată la Gala Societății Civile, pentru proiectul ”Clinica Monitor Drepturile Copilului”.
Începând cu luna decembrie 2007, Filiala Iași derulează, pentru prima dată, în paralel, trei noi proiecte cu finanțare PHARE, ”Justiția pentru minori în interesul superior al copilului”, ”Drepturile copilului între lege și practică” și ”Rețeaua Interinstituțională AntiDrog – un model de acțiune pentru protecția copilului împotriva consumului de droguri”.

7 133 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

292 de copii asistați în servicii de asistență directă

2008

A reprezentat continuarea celor trei proiecte cu finanțare europeană din 2007 dar și un nou proiect – ”Împreună pentru copiii noştri” – ce a avut ca obiectiv promovarea bunelor practici în domeniul protecţiei copilului dezvoltate de sectorul ONG-urilor din România, Ucraina şi Republica Moldova și a urmărit îmbunătăţirea capacităţilor şi abilităţilor ONG-urilor de a promova şi proteja drepturile copiilor.

11 856 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

336 de copii asistați în servicii de asistență directă

2009

Salvați Copiii Iași a obținut premiul II, acordat la Gala Societății Civile pentru proiectul ”Justiția pentru minori în interesul superior al copilului”.

De asemenea, am început implementarea unui nou proiect cu finanțare europeană – ”Centrul comunitar de resurse pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate” – ce a urmărit dezvoltarea unui centru comunitar de resurse pentru copiii care au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate şi care manifestă tulburări de natură emoţională sau comportamentală.

14 044 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

375 de copii asistați în servicii de asistență directă

2010

A adus o nouă recunoaștere a muncii depuse, premiul III acordat la Gala Societății Civile, pentru proiectul ”Centrul comunitar de resurse pentru copii cu părinți plecați în străinătate”.

S-a dezvoltat Centrul de Consiliere pentru Părinți care oferă sprijin şi asistenţă părinţilor preocupaţi de educaţia copiilor lor, servicii de evaluare şi intervenţie pentru părinţi şi copii. Prin aceste Centre s-a implementat pentru prima dată în România Programul Triple P – Positive Parenting Program.

Se lansează programul ”Fiecare copil contează” având ca obiectiv reducerea mortalității infantile prin asigurarea dreptului nou-născuților la viață, la asistență medicală și îngrijire corespunzătoare.

Ghidul de orientare în carieră, elaborat în cadrul proiectului ”Abilități de viață pentru succes vocațional”, a fost publicat în anul 2010 și a servit ca suport pentru cei peste 1000 de copii care l-au primit în alegerea unui traseu vocațional.

14 668 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

529 de copii asistați în servicii de asistență directă

2011

Procesul de colaborare transfrontalieră este extins prin implementarea a două proiecte ”Etică profesională în soluționarea cazurilor cu minori” și ”O nouă șansă în educație”. Sunt implicați mai mulți parteneri din Republica Moldova, iar participarea unui număr mare de specialiști din țara vecină la seminariile organizate în România are ca efect sporirea celerității cu care sunt soluționate cazurile în care sunt implicați minori.

13 023 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

240 de copii asistați în servicii de asistență directă

2012

Acest an însemnat startul programului Creștem împreună, dezvoltat pentru susţinerea copiilor rămași singuri acasă, și a constat în oferirea de suport social şi psihologic pentru traversarea perioadei de separare de părinţi.

Trei studii importante au fost publicate de Salvaţi Copiii Iaşi : Etică profesională în soluționarea cazurilor cu minori – ce a urmărit evaluarea modalității în care imaginea copilului intrat în contact cu sistemul de justiție este reflectată în mass-media; Justiția juvenilă în România și Republica Moldova, care surprinde o serie de similitudini și diferențe între cele două sisteme judiciare; Abandonul școlar în România și Republica Moldova, care prezintă principalele probleme cu care se confruntă sistemele de educație din cele două țări.

10 179 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

1 148 de copii asistați în servicii de asistență directă

2013

Am implementat proiectul ”Schimbări mici, diferențe MARI”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, ce a avut ca obiectiv dezvoltarea și promovarea serviciilor de parenting și a abilităților de viață în zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord Est.

8 947 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

1905 de copii asistați în servicii de asistență directă

2014

Începând cu anul 2014, a fost înființată Clinica Mobilă de Intervenție Socială, un concept inovativ în asistarea copiilor și familiilor care locuiesc în zone rurale izolate, serviciile oferite de echipa multidisciplinară fiind desfășurate în cadrul proiectului ”Servicii sociale inovative pentru comunitățile rurale izolate din Regiunea Nord-est”.

Salvaţi Copiii Iaşi a implementat proiectul ”Comunitate – Copil – Familie” finanţat prin granturile SEE 2009-2014 ce a urmărit dezvoltarea de servicii sociale specializate în reabilitarea copiilor şi adolescenţilor care prezintă tulburări emoţionale şi comportamentale în urma trăirii unor evenimente traumatice de tipul abuzului sau exploatării sexuale.

De asemenea, anul 2014 a fost anul demarării proiectului ”Vocea ONG pentru comunitate!”– inițiativă a 10 organizații neguvernamentale active în domeniul serviciilor sociale din Iași care și-au propus să creeze un pol de putere și o voce unică în ceea ce privește domeniul serviciilor sociale.

Pentru a crește gradul de acces al copiilor la servicii educaționale, au fost extinse serviciile Școlii Mobile în 10 comunități rurale izolate din județele Iași și Vaslui, pentru 850 de copii.

9 174 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

2 363 de copii asistați în servicii de asistență directă

2015

Am început implementarea proiectului ”Gândeşte în afara….Stigmei!”, ce a urmărit dezvoltarea de măsuri active în regiunea Moldovei pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală în vederea creşterii accesului la educaţie şi a gradului de acceptare socială a acestora.

În cadrul proiectului ”Servicii sociale inovative pentru comunitățile rurale izolate din Regiunea Nord-Est” sunt înfiinţate grădinițele de acasă în 5 comunități rurale izolate în care copiii de vârstă preșcolară nu au acces la o formă de educație.

Au fost publicate două studii de referinţă în domeniu: Nevoile de servicii sociale și securitate comunitară în mediul rural din Regiunea Nord-Est – o cartografiere a necesităților reale în domeniul social și comunitar, realizată în cvasitotalitatea comunelor din cele 6 județe ale regiunii; Drepturile Copilului în Cutuma Justițiară Romă, o abordare comparativă între legislația națională și „legea țigănească”, din perspectiva drepturilor copilului.

13 494 de copii și tineri informați prin programele educaționale derulate

4 512 de copii asistați în servicii de asistență directă

2016

Salvaţi Copiii Iaşi a primit premiul Educație la gura sobei, acordat de Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe), în cadrul Galei Premiilor Participării Publice. De asemenea, ni s-a acordat premiul III la Gala Societății Civile pentru modelul ”grădinița de acasă” dezvoltat în cadrul proiectului ”Servicii sociale inovative pentru comunităţile rurale izolate din Regiunea Nord-Est”.

Am început implementarea proiectul ”ZOOM ÎN comunitate”, ce are drept scop dezvoltarea serviciilor specializate în reabilitarea copiilor expuși la violență (în cadrul familiei sau școlii) din zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord Est în vederea asigurării protecţiei şi menţinerii la un nivel optim al sănătăţii, siguranţei şi stării de bine a acestora.

În prezent (2016), organizaţia desfăşoară programe în 6 județe ale regiunii de Nord Est a României, are 200 de membri şi peste 100 de voluntari, în majoritate tineri.